Bochniacy

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Wiadomości Bocheńskie


Wiadomości Bocheńskie 4/2016


Spis treści nr 4/2016 „Wiadomości Bocheńskich”

1. Bochnia w Październiku 1956 r. - Stanisław Kobiela .s.2

2. Bochnia i okolice w XIX wiecznym „Kurjerze Lwowskim” - Paweł Glugla -s. 14

3. Z zagadnień astronomii ludowej cz. IV - Nazwy Wielkiego i Małego Wozu - Władysław Kupiszewski -s. 16

4. Nowa Zelandia - kontynent bez ssaków cz. VII. Park Narodowy Góry Cooka - Jan Pinowski. -s. 18

5. Wspominam przyjaciela Janusza Żarka - Władysław Kupiszewski. -s.20

6. Królewskie wizyty w Bochni i okolicach - Janusz Paprota. -s. 21

7. Stopka redakcyjna -s. 23

8. Burzliwa historia Pomnika Czynu Legionowego w Bochni - Stanisław Kobiela -s. 24

9. W rodzinnym kręgu. O rodzinie Krudowskich - Aleksandra Wróblewska -s. 31

10. Zmarł ksiądz infułat Emil Mroczek - Elżbieta Misiak -s. 35

11. Bochniana: -s. 36

- Nawet z narażeniem życia -s. 36

- O żołnierzu, pieśniarzu Warszawy, aktorze kabaretowym  i farmaceucie z Bochni -s. 37

12. Witold Pilecki i jego ucieczka z KL Auschwitz do Bochni i Wiśnicza. Zakończenie i uzupełnienia. - Stanisław Kobiela -s. 39

13. Kronika -s. 41

- Archiwum Narodowe Oddział w Bochni -s. 40

- Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej. -s. 40

14. Fotoreportaż -s. 43-44

15. Na okładce: Zejście Kalwaria - Komora Stanetti II, charakterystyczne wyrobisko o strzelistym kształcie wynikającym z budowy geologicznej - fot. Adam Brzoza


 

Do pobrania w wersji PDF TUTAJ

 


 

 

Wiadomości Bocheńskie 3/2016

Spis treści nr 3/2016 „Wiadomości Bocheńskich”

1. Witold Pilecki i jego ucieczka z KL Auschwitz do Bochni i Wiśnicza cz.4 – Stanisław Kobiela -s. 2

2. Światowe Dni Młodzieży w Bochni – Adrianna Jaglarz -s 6

3. Stefan Paweł Pałczyński zapomniany bohater – Janina Kęsek -s 7

4. Proces kanonizacyjny św. Kingi i jego dokumentacja cz.2 – ks. Ryszard Banach (Tarnów)- s. 9

5. Patronko Bochni, Kingo Święta – módl się na nami cz.2 – Stanisław Kobiela. -s. 11

6. Stopka redakcyjna -s. 16

7. Cud w Bochni – Geza de Takats -s. 17

8. Cud nad Rabą – Tadeusz Zatorski (Kraków) -s. 17

9. Action Renounce Yalta. Wspomnienie o Adamie Kierniku– Janina Kęsek - s. 19

10. Dwa zjazdy bocheńskiego gimnazjum i liceum 1938-1960 – Stanisław Kobiela - s. 21

11. List z Czechosłowacji do uczestników zjazdu maturzystów– Julia Dutkowska-Fischerowa - s. 28

12. Prywatystki – artykuł redakcyjny - s. 31

13. Zelandia kontynent bez ssaków cz. 5 – Jan Pinowski s. -32

14. Wiśnicz - wiersz Józefa Oleszczuka -s. 33

15. Znowu głośno o Wiśniczu – stanowisko ZG SBiMZB –s. 34

16. Salon pani Łazowskiej – Zofia Sitko - s. 35

17. Dzieje obrazu św. Kingi – Joanna Maria Noworolska -s.36

18. BOCHNIANA - Ewelina Mroczek - Ludzie Morza (rec. książki kpt.ż.w. Daniela Dudy) -s. 37

19. Wspomnienie o prof. Janie Gębicy – Stanisława Nowakowska- Duda (Gdynia) - s. 38

20. Otwarte lekcje patriotyzmu – Ewelina Mroczek s. 39

21. Plac Ofiar Uzborni? – opinia ZG SBiMZB - s. 40

22. Pamięci ks. prof. Antoniego Czaplińskiego  -s. 42

23. Szlakiem architektury drewnianej - Felicja Wieczorek- s. 42

24. Gość z Saarlouis w „Domu Bochniaków” – Ewelina Mroczek - s. 43

25. KRONIKA s. 44-

• Archiwum Narodowego w Krakowie O/Bochnia- s.44

• Muzeum im. prof. St. Fischera w Bochni-  s.45

• Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej -s.46

26. Konserwacja cudownego obrazu Matki Bożej Bocheńskiej -s. 49

27. Fotoreportaż.

Na okładce fotografia relikwiarza z relikwiami św. Kingi -znajdującego się od 23 czerwca 2016 r. w kaplicy św.

 

Kingi bocheńskiej kopalni soli – fot. Łukasz Chojecki UM Bochnia

Do pobrania w formacie PDF TUTAJ


 

 

Wiadomości Bocheńskie 2/2016


Spis treści nr 2/2016 „Wiadomości Bocheńskich”


1.Witold Pilecki i jego ucieczka z KL Auschwitz do Bochni i Wiśnicza cz.3 – Stanisław Kobiela s. 3

2.XXV Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej s. 12

3.Gratulacje z Wrocławia s. 16

4.Z zagadnień astronomii ludowej cz.III – Władysław Kupiszewski Warszawa) s. 17

6.Stopka redakcyjna s. 205.Zasłużeni dla zabytku dziedzictwa narodowego – Joanna Maria Noworolska s. 19

7.Ziemi Bocheńska w czasach Chrztu Polski – Janusz Paprota s. 21

8.Milenium Chrztu Polski i Państwa Polskiego z bocheńskimi akcentami - Zofia Sitko s. 23

9.Władek z gór – Jan Burek s. 26

10.List zza oceanu – Ludwik Czerny (Brazylia) s. 27

11.Nowe wydawnictwo o Wiśniczu - Adam Wójcie (Tarnobrzeg) s. 31

12.Kuplety gimnazjalne – Stanisław Kobiela s. 32

13.Inauguracja uroczystości jubileuszowych w Wiśniczu – Stanisław Kobiela s. 36

14.Proces kanonizacyjny św. Kingi cz. 1 - ks. Ryszard Banach (Tarnów) s. 37

15.Patronko Bochni, Kingo Święta – módl się na nami – Stanisław Kobiela s. 39

16.Rewitalizacja plant i co dalej?- s. 42

17.Wspomnienia o zmarłych s. 43

18.Boże Ciało – wspomnienia z dzieciństwa – Joanna Maria Noworolska s. 45

19.KRONIKA

20.Bitwa o zamek w Wiśniczu s. 49

21.Szlakiem rtm. Pileckiego z amerykańskim korespondentem wojennym - s. 50

22.Fotoreportaż fotograficzny s. 51-52

 

Na okładce Koryznówka w Wiśniczu - fot. S. Mróz

W wersji PDF do pobrania TUTAJ


 

 

Wiadomości Bocheńskie 1/2016


Spis treści nr 1/2016 „Wiadomości Bocheńskich”

1. Ucieczka rtm. W. Pileckiego z KL Auschwitz do Bochni i Wiśnicza - S. Kobiela - s. 2

2. Rewitalizacja plant salinarnych - Stanowisko ZG SBiMZB -s. 14

3. Ratować czy wycinać - J. Paluch - s. 17

4. Tarnowianie w bocheńskiej prasie solidarnościowej - P. Glugla s. 18

5. Bocheńskie ulice cz. 5 - S. Kobiela-s.22

6. Kilka słów na papierze - A. Rudek-Śmiechowska - s. 31

7. W trosce o zabytki bocheńskiego cmentarza - J. Kęsek- -s. 34

8. Z Tybetu do Katmandu - J. Żarek - s. 34

9. Zelandia - kontynent bez ssaków cz. 5 - Jan Pinowski s.38

10. Opłatek w Alma Mater Cracoviensis - E. Mroczek - s. 40

11. Z zagadnień astronomii ludowej cz.2 - W. Kupiszewski -s. 41

11.Uroczystości złożenia serca T. Kościuszki w Rapperswilu - I. Glass - s. 43

12. Kartka z dziejów Wisnicza - S. Kobiela - s. 44

13. Martin Gruneweg o Bochni - T. Zatorski - s. 45.

14. Bochniana - s. 48

15. Ostatnie pożegnanie A. Urbana - S. Kobiela.- s. 50

16. KRONIKA -s. 48

17. Fotoreportaż - zdj. S. Mróz.- s. 55.

20. Na okładce- fot. rtm. W. Pileckiego pochodzi z Wikipedii

W wersji PDF do pobrania TUTAJ


 

Wiadomości Bocheńskie 4/2015


Spis treści nr 4/2015 „Wiadomości Bocheńskich”

1. Pobożność górników - Stanisław Mróz - s.2

2. Bochniacy bliżej Szwajcarii - Elżbieta Misiak (Warszawa) - s.6.

3. Witold Pilecki i jego ucieczka z KL Auschwitz do Bochni i Wiśnicza cz. 1 - Stanisław Kobiela – s. 10.

4. Kilka słów na papierze cz. 1 - Anna Rudek – Śmiechowska (Warszawa) -  s. 16.

5. Wspomnienie o Jerzym Katlewiczu – Stanisław Kobiela – s. 19

6.Człowieczy los - Maria Kurtiak-Porada (Jaworzyna Śląska) - s. 23.

7. Krzywopłoty - krwawy bój I Brygady Legionów o Jurę Krakowską  - Teofil Wojciechowski – s. 25.

8. Bochniacy na Wołyniu - Jarosław Przybyło - s. 28.

9. Z zagadnień astronomii ludowej - Władysław Kupiszewski (Warszawa) - s 31.

10. Stopka redakcyjna – s. 32.

11. Zelandia - kontynent bez ssaków cz. 5 - Jan Pinowski (Warszawa) – s. 33.

12. W magicznym świecie podziemi - Felicja Wieczorek - s.35.

13. Jest takie miejsce... Kaczyka na Bukowinie - Anna Szewczyk -  s. 36.

14. Jesienny dzień - Michalina Pięchowa -  s. 39.

15. Żydowska Trasa Pamięci - Stanisław Kobiela -  s. 40.

16. Zarzecka Izba Regionalna już otwarta - Grażyna Uchyła – Godziek (Chybie) - s. 42

17. Wspomnienie o Andrzeju Kamińskim - Janina Glazur (Kraków) - s. 43.

18. Propozycje nazw dla nowych ulic w Bochni – Stanisław Kobiela - s. 44.

19. Jubileusz szkoły - Janina Kęsek, Stanisław Kobiela - s.46.

20. KRONIKA - s. 48

21. Spis treści- s. 54

22. Fotoreportaże s. 55, 56.

23. Na okładce- Planty salinarne nocą - fot. Paweł Klasa

W wersji PDF do pobrania TUTAJ


 

Wiadomości Bocheńskie 3/2015

Spis treści nr 3/2015 „Wiadomości Bocheńskich”

 WYDANIE SPECJALNE - LATO 2015

1. Żydowska Trasa Pamięci w Bochni - przewodnik -

    Stanisław Kobiela, Andrzej Prus-Bugayski. s.2

1) Wstęp s.2

2) Żydzi w Bochni s.3

3) Tablice Informacyjne - omówienie s.7

2. Korale Feigel - Ewa Andrzejewska s.27

3. Haskel - Jerzy Suberlak s.28

3. Opowieść o Lotte Fraenkel - Maria Odyniec s.29

4. Wspomnienia z getta w Bochni - Josef Wiener s.36

6 Spis treści s.39

7. Stopka redakcyjna s.39

8. Mapa getta w Bochni s.40

9. Na okładce - Pomnik Ofiar Holokaustu z Bochni i okolic

    – fot. Stanisław Mróz

W wersji PDF do pobrania TUTAJ

 

 

 


 

Wiadomości Bocheńskie 2/2015

Spis treści nr 2 (105) „Wiadomości Bocheńskich”

Lato 2015

1. Pomnik Sybiraków w Łapczycy - Jolanta Heczko (Kraków)s. 2

2. Tułaczym szlakiem do Afryki - Ludmiła Zawadowska-Jakutowicz

    (Cape Town – RPA) s. 4

3. 7 lat na wojnie – Michał Heliasz s. 7

4. Lisowczycy w Bochni – Janusz Paprota s. 13

5. Wielki wybuch na Wygodzie – Stanisław Kobiela s. 15

6. Wrażenia z podróży po Galicji – Samuel Bredetzky s. 23

7. Urokliwie położone miasteczko, w którym widzi się

    wielu cywilizowanych ludzi – komentarz do pracy

    Samuela Breedetzky’ego– Tadeusz Zatorski s. 24

8. Nowa Zelandia kontynent bez ssaków cz.3 – Jan

    Pinowski (Warszawa) 2 s6.

9. Smatruz z przewodnickimi klechdami cz. 2

    – Mądrość konia – Stanisław Mróz s. 27

10. Cegiełki Wawelskie Bochniaków - Roman

      Kucharski (Radłów) . 2 s9

11. Pośmiertny tryumf Styropianu – Tadeusz Zatorski s. 33

12. Bochniacy w legionach cz. V – Stanisław Kobiela s. 35

13. Tadż Mahal – mauzoleum miłości – Janusz Żarek s. 39

14. Marian Sołtys (1929-2015) – wspomnienie

     – Stanisław Kobiela s . 40

15. BOCHNIANA:

1) „Moje Hawaje” Bożeny Jarnot – Stanisław Mróz s. 41

2) Express solny – Redakcja WB s. 42

16. Złote Wrota nad Rabą – Jan Łysek (Warszawa) s. 42

17. Kalwaria życia – diaporama Mariana Rynkiewicza

     – Stanisław Kobiela s . 44

18. Nasz Jubileusz – Joanna Maria Noworolska s. 45

19. Bochnianki z Nagrodą im. Orkana

      – Stanisława Gawor – . 4 7s

20. List gratulacyjny od Stowarzyszenia Absolwentów

      Uniwersytetu Jagiellońskiego - s. 49

21. Władysław Stachoń „Fuzja” – Jan Saferna s. 50

22. KRONIKA s. 51

23. Na okładce - Pomnik Józefa Piłsudskiego w Opatowcu

      – fot. Stanisław Mróz

Wersja PDF do pobrania TUTAJ


 

Wiadomości Bocheńskie 1/2015

Spis treści nr 1 (104) "Wiadomości Bocheńskich"

Wiosna 2015

1. 6 września 1939 r. w Bochni, Nowym Wiśniczu i Leszczynie. Fragmenty wspomnień. por. Ludwik Ferenstein.

     opr. - Andrzej Prus-Bugayski, Stanisław Kobiela. -2

2. Żupy w Wieliczce i Bochni na tle europejskiego solnictwa - Józef Piotrowicz. -10

3. Wojenne przypadki Bochni w 1914 roku na łamach prasy Śląska Cieszyńskiego - Jerzy Polak. -13

4. Daniel Duda - honorowy ambasador Bochni, założyciel Gdyńskiego oddziału Stowarzyszenia Bochniaków i

    Miłośników Ziemi Bocheńskiej doktorem honoris causa Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni - Zbigniew Nowakowski,

    Roman Rychter. -16

5. Zbójnicy w wiśnickim więzieniu - Janusz Paprota. -19

6. Stopka redakcyjna. -21

7. Szanse Wiśnicza - o pracy Piotra S. Szlezyngera - Stanisław Kobiela. -22

8. Bochniacy w legionach cz. 4 - Stanisław Kobiela. -26

Bochniana:

1) Dwory Małopolski - architektoniczne dziedzictwo - Ewelina Mroczek. -33

2) Bajkowa architektura Teodora Talowskiego - Stanisław Kobiela. -33

3) Na legionowym szlaku - Ewelina Mroczek. -34

4) Miesięcznik obywatelski - Redakcja „Wiadomości Bocheńskich”. -35

5) Oldzik (1937-2015) Pożegnania - Stanisław Gawor. -37

6) Czy Bochnia docenia sztukę współczesną? - Joanna Potasz. -40

7) Listy do redakcji. - 41

8) Smatruz z przewodnickimi klechdami - Stanisław Mróz.. -42

9. Nowa Zelandia - kontynent bez ssaków, cz 2 - Jan Pinowski. -44

10. Wodospady - Janusz Żarek. -45

11. KRONIKA -44

12. Spacerem po Końskiej drodze - Stanisław Mróz. -48

13. Spis treści. -50

18. Na okładce foto Michał Mikulski - Końska droga - wejście z poziomu August

W wersji PDF do pobrania TUTAJ


 

 

Wiadomości Bocheńskie 4/2014

Spis treści nr 4 (103)/2014 "Wiadomości Bocheńskich"

Zima 2014

1.   6 września 1939 r. w Bochni. W 75 rocznicę tragicznych wydarzeń - Andrzej Prus-Bugayski, 

Stanisław Kobiela -2.

2.   Jan Brzękowski - znany i nieznany, cz.2 - Maryla Pieniek (Nowy Wiśnicz) -7.

3.   Pies Pana - Tadeusz Zatorski -12.

4.   Bocheńskie ulice w latach 1945-1956 - Stanisław Kobiela -15.

5.   Absolwenci UJ z wizytą u Bochniaków - Ewa Owsiany -23.

6.   Niedoceniany przekaz rodzinny i środowiskowy - Ewa Misiak (Warszawa) 26.

7.  Odnowienie doktoratu prof. Janusza Sondla -27.

8.   Bochniana:

1) Rocznik Bocheński -28,

2) Duchowość - tradycja - piękno regionu w albumach ks.Wiesława Multana i Piotra Skoczka - 

     Ewelina Mroczek -28

3) Teodora - Ewelina Mroczek -29

            4) Pamiętamy - Felicja Wieczorek -29

5) Dzieje Bochni w pigułce? - Andrzej Prus-Bugayski -31

9.    W pierwszą rocznicę śmierci Herminy Przemyk - Janina Kęsek -33.

10.    Tybet - Janusz Żarek -34.

11. Bochniacy w legionach, cz.3 - Stanisław Kobiela -35.

12. Chorąży Wacław Strzałka - Jacek Strzałka -47.

13. Mój ojciec legionista - Janusz Sondel (Kraków) -48.

14.Nowa Zelandia kontynent bez ssaków, cz.1 – Jan Pinowski (Warszawa) -50.

15. KRONIKA -52.

 Na okładce foto Paweł Klasa - ”Widok z Rynku na Szyb Sutoris”

 W wersji PDF do pobrania TUTAJ


 

Wiadomości Bocheńskie 3/2014

Spis treści nr 3(102)/2014 "Wiadomości Bocheńskich"

Jesień 2014

1.  Bochniacy w legionach cz.2 – Stanisław Kobiela s. 2

2.  X Kongres Stowarzyszeń Regionalnych w Bydgoszczy – Janina Kęsek s. 12

3.  80 rocznica koronacji Obrazu Matki Bożej Bocheńskiej w Kolanowie – Władysław Kopacz s. 14

4.  Mały jubileusz podziemnej kaplicy – Wacław Surma s. 16

5.  Jan Brzękowski – znany i nieznany cz.1. – Maria Pieniek s. 17

6.  Na błękicie nieba – Władysław Kupiszewski s. 23

7.  Zapomniana fundatorka i inicjatorka kultu Bożego

8.  Miłosierdzia w Bochni – Janina Kęsek s. 24

9.  Tajlandia – Królestwo Buddy – Janusz Żarek s. 25

10. Mój Stanisławów – Wywiad z panią Wandą Szklarzewicz – Michalina Pięchowa s. 27

11. BOCHNIANA s. 29

      - Alternatywna historia Powstania Warszawskiego

      - Inny świat – Danuta Szaflarska o Bochni

12. Adolf Sternschuss we wspomnieniach Stanisława Fischera s. 32

13. Na froncie i w domu na Krzęczkowie – Felicja Wieczorek s. 34

14. Pielgrzymkowe reminiscencje - Teofil Wojciechowski s. 40

15. Oświadczenie Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej s. 43

16. KRONIKA s. 44

17. Oświadczenie Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej w sprawie wyborów

      samorządowych s. 50

18. Spis treści s. 50

19. Reportaż fotograficzny s. 51-52


W wersji PDF do pobrania TUTAJ 

 

Wiadomości Bocheńskie 2/2014

Spis treści nr 2(101) Wiadomości Bocheńskich

Lato 2014

1.   Żupa bocheńska w okresie staropolskim (do 1772 r.) – Józef   
       Piotrowicz -2

2.   Okupacyjne wspomnienia – Stanisława Szewczyk - 5

3.   Powodź 1934 r. W 80 rocznicę tragedii - Władysław Kopacz - 9

4.  Bochniacy w legionach (cz.1) – Stanisław Kobiela - 11

5.  Był taki dom, był taki ksiądz… - Jan Łysek- 22

6.  Seks jesienny ptaków i jego konsekwencje – Jan i Barbara         

      Pinowscy -24

7.  BOCHNIANA - 26

8.  Monografia “Kościelne dzieje Bochni (1772-1985) – Stanisław    

      Kobiela - 27

9.  Promocja “Strusich piór” w Domu Bochniaków – Stanisław

      Bukowiec - 28

10. Kilka słów o książce Miriam Romm - Ewelina Mroczek - 29

11. Moja rodzina w Bochni - Rachel Kolender - 30

12. „Mechanik” pamięta o dyr. Józefie Czerwcu - Anna Fischer - 31

13. ŻYDOWSKA TRASA PAMIĘCI - 32

14. Oczyma dziecka i dorosłego - Michalina Pięchowa - 34

15. Bocheńskie ulice cz.4 - Stanisław Kobiela - 36

16. PODZIEMNY PARKING w centrum Bochni? - 39

17. KRONIKA - 42

18. LISTY DO REDAKCJI - 44

19. Chór „Złota Jesień” - Maria Korody-Chrzan -45

20. Najlepszy instrumentalista w Polsce - Wiesław Kłuś - 45

Do pobrania w wersji PDF tutaj.


 

Wiadomości Bocheńskie 1/2014

Spis treści numeru 1(100) wiosna 2014.

1. Maestro. Wspomnienie o Stanisławie Dobranowskim (1930-2014) – Stanisław Kobiela - s. 2

2. Fantazja i rzeczywistość –Stanisław Dobranowski, Stanisław Kobiela s. 10

3. Rodzina Vetulanich i jej związki z Bochnią - Roman Kucharski (Radłów) s. 14

4. Rio de Janeiro – Janusz Zarek s. 16

5. Bocheńskie ulice cz.3 – Stanisław Kobiela s. 22

6. Franciszka Rotter Plata i jej związki z Bochnią – Joanna Maria Noworolska s. 26

7. Sprawa polska w czasie powstania styczniowego – Stanisław Kobiela s. 31

8. Dom na wzburzonej fali. Okupacyjna historia jednej bocheńskiej rodziny – Janina Żółkiewska s. 35

9. Ulica Więźniów Oświęcimia?

10. List otwarty w obronie Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu s. 37

11. Gawrony bocheńskie nasi skrzydlaci przyjaciele – Stanisław Kobiela s. 39

12. O Bochni i medycynie. opowiada prof.dr hab.med. nefrolog Olgierd Smoleński – Joanna Maria Noworolska s.41

13. Orkiestra dęta w Sobolowie s. 42

14. Wystawa fotograficzna Pawła Klasy s. 43

15. List otwarty w sprawie kontynuowania inwestycji Park&Ride w Bochni s.43

16. KRONIKA s. 45

17. Spis treści s. 46

18. Kronika fotograficzna s. 47

Na okładce zdjęcie Stanisława Dobranowskiego zm. 16 marca 2014 r. wykonane przez Andrzeja Tarajkę

Do pobrania w wersji PDF tutaj.


 

Wiadomości Bocheńskie 4/2013

  

 Spis treści nr 4/2013
1. Czy powstanie styczniowe było potrzebne – Stanisław Kobiela s.2-9, 17-19
2. Pamiętaj, masz tylko jedną rywalkę Polskę – Anna Janta s. 9
3. Z Borku do Ameryki – Piotr Biernat s.11
4. Meksyk – kraj nieznany – Janusz Żarek s.14
5. Najcenniejsza. Cz.2 Zabytkowa kopalnia soli w Bochni na liście UNESCO-      Janusz Wiewiórka, Józef Charkot, Krzysztof   Zięba s.20
6. Bocheńska konspiracja młodzieżowa (1939-1941)  Stanisław Ziemiański s. 27
7. Bocheńskie ulice cz.2 – Stanisław Kobiela s.30
8. Profanum s.36
9. Jubileusz Józefa Różyńskiego s.37
10. Wywiad z Marią Serafińską-Domańską – Ewelina Mroczek s.38
11. Warto przeczytać – Władysław Kupiszewski s.40
12. BOCHNIANA:
      Nowy przewodnik po „Wiadomościach Bocheńskich” s.41
      Album o Krystynie Jarczewskiej s.42
13. Kalendarium obchodów 150 rocznicy Powstania Styczniowego organizowanych przez Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi  Bocheńskiej s. 43
14. KRONIKA s. 44
15. Spis treści s. 46
16. Reportaż fotograficzny - fot. Stanisław Mróz s. 47

 Do pobrania w wersji PDF tutaj

 

 

 

 

 


 

Wiadomości Bocheńskie 2013

Jesień 2013

Spis treści nr 3 (96) 2013


1. Najcenniejsza cz. 1 - Janusz Wiewiorka, Jozef Charkot, Krzysztof Zięba s.2
2. Moje spotkanie z Arkady Fiedlerem - Jan Pinowski s. 4
3. Planty i najbliższe otoczenie - Kinga Magdoń s. 5
4. Bocheńskie ulice cz.1 - Stanisław Kobiela s. 7
5. Oni nas uczyli - Cezary, Janusz i Tadeusz Kostrzewowie s. 16
6. Goralu czy ci nie żal - Felicja Wieczorek s.18
7. Bocheńska konspiracja młodzieżowa (1939-1941) - Stanisław Ziemiański s.20
8. Wywiad z Janiną Kęsek - Ewelina Mroczek s.24
9. BOCHNIANA s.25
10. W jednej celi z komendantem KL Auschwitz - Stanisław Kobiela s.27
11. Gra w zielone - Jan Paluch s.30
12. Bochniacy na Wołyniu - Jarosław Przybyło s.30
13. Żyli wśrod nas - Zofi a Sitko s.32
14. Pożegnanie DROMOSTU - Bolesław Wnęk s.33
15. Wspomnienie o ks. prof. Janie Łachu - Władysław i Rafał Kupiszewscy s.34
16. Jan Łach – Przez miłosierdzie Boże - ks. Jan Łach s.36
17. Stopka redakcyjna s. 36
18. Wspomnienie o lek.stom.Jerzym Czerewko – Janina Maćkowska s.37
19. Marek Piekarczyk honorowy ambasador Bochni – Stanisław Kobiela s.37
20. Zygmunt Bol – laureatem Nagrody im. Orkana – Stanisław Gawor s. 38
21. Przede wszystkim mozaika (o tworczości L. Karwata) – Stanisław Kobiela s.40
22. Malarstwo Krystyny Dąbrowa – Łuczkiewicz - Barbara Gajewska s. 41
23. KRONIKA s. 42
24. Spis treści s. 46
 
 

Do pobrania tutaj

 

 
 

Wiadomości Bocheńskie 2013

Wiosna - lato 2013

Spis treści nr 1-2 (96-97) 2013

 

1. Święty Franciszek z Asyżu -Stanisław Kobiela s. 2
2. Losy prof. Franciszka Chabury i jego rodziny - Roman Kucharski s. 9
3. Planty bocheńskie – wizytowka Bochni ? cz.1. Kinga Magdoń s. 10
4. Bocheńska niezapominajka - Eleonora Chmielarska s. 12
5. Japonia – kraj wyspiarzy - Janusz Żarek s. 13
6. Ravensbrűck w pamiętniku Marii Mach-Jarymowicz cz.3 - Proces załogi KL
   Ravensbrűck w Hamburgu 1946-1947   Stanisław Kobiela s. 17
7. Złoczowskie sprawy i nie tylko - Romana Szczepkowska s. 25
8. Krotka historia budowy jachtu pełnomorskiego w Bochni - Janusz Ciećkiewicz
   (Krakow) s. 26
9. Oferta promocyjna Bochni? s. 27
10. Wywiad z Bochnianką mistrzynią świata w slalomie - E. Mroczek s. 29
11. Ach, co to był za ślub - Stanisław Jankowski (Krakow) s. 30
12. BOCHNIANA
    - Nazwy temporalne w gwarach polskich s. 34
    - Z Bochni w świat s. 35
13. Odszedł Żyd z „Wesela” – Anna Londo s. 36
14. KRONIKA s. 38
15. Czwartkowe spotkanie u Matejkow – Ewelina Mroczek s. 41
16. Śladami ucieczki z KL Auschwitz - Magdalena Janeczek s. 42
17. Spis treści s. 42
18. Reportaż fotograficzny s. 43 - 44
 
 
 

Do pobrania tutaj

 

 
 

Wiadomości Bocheńskie 2012

Zima 2012/2013

Spis treści nr 4 (95) 2012/20131. W 150 rocznicę Powstania Styczniowego 1863/1864 – Janina Kęsek s. 2
2. Ks. Ludwik Sawoniewski z Grodna (1891-1966) - Grażyna Potępa s. 4
3. Adolf Vayhinger (1837-1912) – Roman Kucharski (Radłów) s. 10
4. Moje bocheńskie wspominki c.d.
    – Krzysztof Kwaśniewski (Poznań) s. 12
5. Śnieżny taniec, Czasoprzestrzeń (wiersze) – Halina Kobiela s. 15
6. Ravensbrűck w pamiętniku Marii Mach-Jarymowicz cz.2
    – Stanisław Kobiela s. 16
7. Ziemia Święta – Ziemia Boga – Janusz Żarek s. 19
8. Opieka nad cmentarzem w Przebrażu – Jarosław Przybyło s. 23
9. Stopka redakcyjna s. 23
10. Bochniana – Stanisław Kobiela s. 24
    - Słownik Historii i Tradycji Uniwersytetu Jagiellońskiego
    - Pamiętnik Zarzecki
11. Irek – Stanisław Gawor s. 25
11. Iredyński (1939-1985) – Stanisław Kobiela s. 28
12. Rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego
    - Sławomira Waśniowska, Bogumiła Sroka-Barbach s. 33
13. W Gorzkowskiej Kaplicy – Władysław Kupiszewski (Warszawa) s. 35
14. Wierna pamięć – Ewelina Mroczek s. 36
15. Pieśni z Roku 1863 – Ewelina Mroczek s. 37
16. Wspomnienie o moim Ojcu – Tadeusz Kala (Trzebinia) s. 38
17. Bocheńska kopalnia soli w Paryżu – Krzysztof Zięba s. 39
18. KRONIKA s. 40
19. FOTOREPORTAŻ s. 47
 
 
 

 Do pobrania tutaj

 


 

Wiadomości Bocheńskie 2012

 Jesień 2012

Spis treści nr 3 (94) 2012

1. Mereczowszczyzna na Kresach. Miejsce urodzenia Tadeusza Kościuszki – Ryszard
    Sławczyński (Wrocław) – s.2
2. Bochniacy w Wilnie i na Ziemi Wileńskiej – Janina Kęsek – s.4
3. Tak było cz.3 – Michał Jakimow – s. 9
4. „Kazik” Jakubowski, żołnierz warszawskiego Kedywu, jeden z pokolenia Kolumbów
   – Stanisław Kobiela – s.12
5. Kenia – Afryka w miniaturze – Janusz Żarek – s.18
6. Wspomnienie o Władku Broniszewskim
   – Marian Sołtys (Kraków) – s.21
7. Ravensbrűck we wspomnieniach Marii Mach – Stanisław Kobiela – s.22
8. BOCHNIANA – s.29
   • Historia pewnego Niemca
   • Nowa publikacja prof. Daniela Dudy
   • Wspomnienia Władysława Kopacza
   • Dziewczęta w maciejówkach
   • Smutek anegdot
9. Krzysztof Kwaśniewski – Moje bocheńskiej wspominki
  – Krzysztof Kwaśniewski (Poznań) – s.34
10. Wspomnienie o ks. prof. Antonim Czaplińskim
  – Cezary Kostrzewa (Warszawa) – s.39
11. KRONIKA – s.42

 

 

 

 

 

Do pobrania tutaj

 


 

 

Wiadomości Bocheńskie 2012

Lato 2012

Spis treści numeru 2 (93) 2012  lato

1.       Okładka – Pomnik gen. Leopolda Okulickiego w Bochni fot. Paweł Klasa

2.       Podziemny parking na placu gen. Okulickiego? – Stanisław Kobiela  -   2

3.       Synowie Ziemi Bocheńskiej chlubą Narodu (J.H.Dąbrowski, L. Okulicki) – Lesław Lech (Wrocław)   -   7

4.       Gejza Bukowski v. Stolzenburg (1858-1937) – Barbara Vecer (Wiedeń)  -  11

5.       Szlakiem Legionów Polskich na Wołyniu – Jarosław Przybyło - 12

6.       Krew na drodze – Piotr Romański     - 15

7.       Tak było... cz.2 – Michał Jakimów   -  17

8.       Bochniacy w Oflagu VIIA Murnau cz.2  – Stanisław Kobiela  -  21

9.       BOCHNIANA   26
   -   Śladami zapomnianych bohaterów – książka i blog Mateusza Biszopa    Biskupa –
       S. Kobiela

-          Uścianie. Genealogiczny przyczynek do dziejów Uścia Solnego – ks. Jan Wilk (Uście Solne)

10.   Dotknąć historii – Przemysław i Jan Witek   - 28

11.   Wilnianie w Bochni – Grażyna Potępa     -     30

12.   Odnalezienie samolotu ppor. pil. Wacława Króla w Kłaju pod Bochnią – Wojciech Krajewski  -    35

13.   Wspólne śpiewanie w Domu Bochniaków – Ewelina Mroczek  -  41 

14.   Dezerterzy w Tatrach – Stanisław Barabasz  -   43

15.   KRONIKA  - 45

16.   Spis treści  -  46

17.   Walne Zebranie TMW – IV 2012 – zdj. zbiorowe  -  47

18.   Wizyta Paraf. Ewangelickiego Koła Geoturystyki z Krakowa w „Domu Bochniaków” zdj. zbiorowe -   47

19.   Koncert pieśni patriotycznych w „Domu Bochniaków” – 2 maja 2012 r.  -    48

20.   Kwiaty pod pomnikiem Ofiar Zbrodni Ponarskiej – Bochnia 12.V.2012 r.  - 48

Do pobrania tutaj


 

 

Wiadomości Bocheńskie 2012

Wiosna 2012

Spis treści numeru 1 (92) 2012 – wiosna

1. Okiem dyletanta – Krystyna Paluchowa   -  2

2. Kobieta próżna czy oświecona – Paulina Krzywda   3

3. Apotheca Bochnensis – Anna Fischer   4

4. Kolanów 1939 cz. 2   - Władysław Kłóś   9

5. Niedźwiedź we Tatrach – Stanisław Barabasz   11

6. Bochniacy w Oflagu VIIA Murnau cz. 1   - Stanisław Kobiela    15

7. Płaszcze, Śmierdziuchy, Błagaj cz. 2 – Tomasz Migdas    22

8. BOCHNIANA    27
    -   W obronie puszczy – Ewelina Mroczek

-          Reformacja w Bochni cz.2. – Stanisław Kobiela

-          O Ryszardzie Ordynskim – Stanisław Kobiela

-          W czasach C.K. Monarchii i później – Stanisław Kobiela

9. Wspomnienie o Helenie Suchońskiej – Jan Święch   31

10. Reforma pana Gowina – Stanisław Kobiela   32

11. Wędrówki po świecie – Anna Kurzawa, Monika Klecka   37

12. Tak było... Michał Jakimow   39

13. KRONIKA   44
14.Oddział Warszawski Stowarzyszenia Bochniaków i MZB. –spotkanie 21.03. 2012 r.  47

15. Fotoreportaż  z obozu naukowego I LO w Bochni we Włoszech i Grecji – 2011 r.  47
14. Fotoreportaż ze spotkania w „Domu Bochniaków” i z wiecu w obronie Sądu Rejonowego w Bochni 

 Do pobrania tutaj


 

 

Wiadomości Bocheńskie 2011

Zima 2011

Spis treści numeru 4 (91) 2011  -  zima

  1.  XXIV Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi
      Bocheńskiej   -  2
 2. Władysław Stawiarski (1922-2007) Patron Hali Widowiskowo-Sportowego w Bochni –
     Stanisław Kobiela   5
 3. Wspomnienia z zesłania cz.3  -  Barbara Marszałek  (Kraków)  8
 4. Kolanów 1939 r. cz. 1 – Władysław Kłóś (Częstochowa)   12
 5.  Por. Olga Stawecka (1896-1933) Legionowa amazonka- zakonnica – Stanisław Kobiela
     -  15
 6.  Kulturalne kontakty bocheńsko-wielickie – Ewelina Mroczek   21
 7.  Zjazd rodziny Piotra Galasa – Elżbieta Jamrozik  (Kraków)  22
 8.  Płaszcz, Śmierdziuchy, Błagaj...W kręgu nazewnictwa podziemnych wyrobisk      
     kopalni soli  w Bochni – Tomasz Migdas   23
 9.   Ze skazą w życiorysie – Janusz Ciećkiewicz (Kraków)  27
10. Tablica Ponarska – Janina Kęsek, Grażyna Potępa   30
11. Być kobietą...Portrety kobiet w wirze życia i dziejów – Stanisław Kobiela  33
12. Goście w bocheńskiej kopalni soli – Piotr Wszołek   36
13. Zesłańcy – Michalina Pięchowa   37
14. Rtrm. Witold Pilecki patronem bocheńskiej ulicy – Stanisław Kobiela  39
15. BOCHNIANA   41
-          w 180 rocznicę. Olszyna Grochowska w narodowej legendzie – Ewelina Mroczek
-          Pontyfikat Jana Pawła II – Michalina Pięchowa
16. Kwesta na cmentarzu – Janina Kęsek - 43
17. KRONIKA  -  45
18. Fotoreportaż z kwesty na bocheńskim cmentarzu 2011  -  47
19. Fotoreportaż ze spotkań w „Domu Bochniaków”: Kwiaty dla Stanisława Domańskiego,
      Wykład Bartosza Wiśniewskiego, Koncert pieśni patriotycznych, Andrzejki 2011 - 48

 

 

Do pobrania tutaj

 


 

 

 

Wiadomości Bocheńskie 2011

Jesień 2011

Spis treści nr 3 (90) jesień 2011

 Wstęp ............................................................................... 3

II. Sprawy organizacyjno-prawne .................................. 3

III. Sprawy gospodarcze ................................................. 4

1. Remonty „Domu Bochniaków”

2. Najem lokali użytkowych „Domu Bochniaków”

3. Szkolenie i kurs wykorzystywania środków unijnych

IV. Realizacja celów statutowych

1. Wykłady w „Domu Bochniaków” ............................... 5

1) Wykład ks. prof. dr hab. Jana Łacha

2) Wykład Jarosława Przybyły o Kamieńcu Podolskim i rekonstrukcji bitwy z 1651 r.

3) Spotkanie z dr Jerzym Majką nt. walk 10 Brygady Motorowej płk Maczka we wrześniu 1939 roku

4) Spotkanie z dr Krzysztofem Wielgusem nt. lotnisk w I i II wojnie światowej w rejonie Bochni

5) Spotkanie z prof. dr hab. med. Zbylutem Twardowskim światowej sławy nefrologiem

6) Spotkanie z Bocheńskimi spotterami – Bochnia na lotniczym szlaku

7) Działania wojenne w rejonie Bochni w 1914 r. – wykład Radosława Olesińskiego

8) Ziemia Bocheńska w styczniu 1945 r. – wykład dr Piotra Sadowskiego

9) Archeologia obronna na ziemi bocheńskiej – wykład Janusza Paproty

10) Historia ochrony żubra – wykład Jarosława Przybyły

11) Korespondencja jeńców Kozielska, Starobielska i Ostaszkowa – wykład Dariusza Gorajczyka

12) Historia hydrologii i łaziebnictwa z akcentem bocheńskim – dr med. Wiesław Tlałka

13) O szabli polskiej – wykład wrocławskiego kolekcjonera płk Stanisława Modelskiego

14) Umundurowanie i uzbrojenie polskiego żołnierza z Września 1939 r. –

      wykład Bartosza Wiśniewskiego


Więcej…
 

Wiadomości Bocheńskie 2011

Spis treści numerów z lat 1988-2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do pobrania tutaj

 


 

Wiadomości Bocheńskie 2011

Lato 2011

Spis treści numeru 2 (89) 2011 lato

1. Spacer po Bochni śladem bocheńskich zagadek historycznych- Stanisław Kobiela str. 2
2. Bocheńskie lata szkolne - Władysław Kłóś (Częstochowa) str. 9
3. Dęby Katyńskie w Bochni - Janina Kęsek str. 14
4. Wspomnienia z zesłania cz. 2 - Barbara Marszałek str. 15
5. Spacer po Bochni c.d. str. 15
6. Jan Jarotek i Jan Dubaniowski „Salwa” - Michał Wenklar str. 22
7. Echo okupacyjnych lat. Wywiad z panem Ryszardem Czamarą str. 25
8. Do końca aktorka. Prawdy i nieprawdy o debiucie Modrzejewskiej w Bochni Stanisław
    Kobiela str. 27
9. Turystyka na służbowy paszport - Zbigniew Sojka str. 32
10. Ewelina Mroczek – Pamięci Generała „Grota” str. 33
11. Bocheński Przewodnik Literacki cz. 3 - Stanisław Kobiela str. 34
12. BOCHNIANA str. 36
- Znaczy kapitan
- O „Wiadomościach Bocheńskich
13. Uliczna edukacja str. 38
14. W trosce o groby bocheńskich górników - Dariusz Niemiec str. 39
15. Wszystko na sprzedaż? str. 41
16. KRONIKA str. 45
17. O Andrzeju Launerze - Andrzej MIgdał str. 49
18. Kapela Łapanowianie na Węgrzech str. 50
19. Stopka redakcyjna str. 50
20. Spis treści str. 50
 

Na okładce: Budynek starej poczty w Bochni. fot. Paweł Klasa

 

 

Do pobrania tutaj


 

Wiadomości Bocheńskie 2011

Wiosna 2011

Spis treści  numeru 1 (88) 2011 wiosna

1. Narwik. Droga do wolnej Polski – Michalina Pięchowa s. 2
2. Wpływ rabacji na losy ziemiaństwa bocheńskiego. Lucjan Rydel
– pusty chłopoman czy działacz na rzecz wsi? – Anna Kowalczyk s. 4
3. Żydzi bocheńscy. Od powrotu do zagłady - Piotr Wszołek s. 9
4. Łaźnie i łaziebnictwo – Wiesław Tlałka s. 10
5. Pan żubr we własnej osobie – Jarosław Przybyło s. 14
6. Pierwszy bieg narciarski i skocznia narciarska w Bochni s. 16
7. Chór Rodzinny Lucjana Dmytrzaka. Tradycja wspólnego
śpiewania – Maria Garpiel, Beata Skalska s. 17
8. Bocheński przewodnik literacki cz.2 – Stanisław Kobiela s. 19
9. Polskie Afrykanki – Anna Londo s. 22
10. Śladami tułaczy – Danuta Sedlak s. 23
11. BOCHNIANA s. 26
- Reformacja w Bochni
- Bochnia w latach 1979-1989 – Szkice do portretu miasta
- Spuścizna Wincentego Heina
12. Wincenty Hein (1909-1983) – Stanisław Kobiela s. 29
13. Żegnaj nasz Profesorze. Wspomnienie
o prof. Tadeuszu Zientarze – Joanna Buzała s. 34
14. Bochniak z Lublina – felietony red. Kazimierza Pawełka s. 35
15. Pomnik gen. Leopolda Okulickiego – oświadczenie s. 37
16. Może Ona już wszystko wie..? (o ś.p. Irenie Kluba) – Maria Woś s. 38
17. Mikołaj Kopernik raz jeszcze – Stanisław Kobiela s. 39
18. KRONIKA s. 41
19. Okiem dyletanta o wystawie prac Stanisława Rodzińskiego) – Krystyna Paluch s. 44
20. Spis treści s. 46
21. Fotoreportaż – Z życia Stowarzyszenia s. 47
Na okładce panorama Bochni z sygnaturki Bazyliki Mniejszej p.w. św.
Mikołaja - for. Paweł Klasa
 

Do pobrania tutaj

 


 

Wiadomości Bocheńskie 2009

Zima 2008/2009

Spis treści numeru 4 (79) 2008/2009 zima


1.   Ludwik Stasiak (1858-1924) - Janina Kęsek s. 2
2.  Odznaka Oficerska Związku Walki Czynnej „Parasol” - Ryszard Rybka s. 6
3.  Franciszka Platówna. Z Łapczycy na sceny operowe świata - Andrzej
       Migdał, Stanisław Kobiela s 8
4.  Ppor. poż. Eugeniusz Kaudelko. Komendant Zawodowej Straży Pożarnej w Bochni w okresie okupacji niemieckiej – Mirosław Mroczek s. 11
5.  Misja Majora Franciszka Skibińskiego – Jarosław Kucybała s. 14
6.  Edukacja w Puszczy Niepołomickiej – Jan Paluch s. 17
7.  Proces załogi KL Auschwitz-Birkenau w Krakowie w 1947 r. – Stanisław
      Kobiela s. 18.
8.  Bliskie sercu. Piosenki patriotyczne-żołnierskie-legionowe – Ewelina
      Mroczek s. 26
9.  Józef Rybka-Bożywoj. Zapomniany bohater legionowy – Ryszard Rybka s. 30
10.Maria Steczowicz-kurierka Tajnej Organizacji Wojskowej w Bochni –
      Stanisław Kobiela s. 31
11.O wiejskim sporcie przed pół wiekiem – Jan Burek s. 33
12.BOCHNIANA :
 - Nowe publikacje prof. Daniela Dudy – Ewelina Mroczek s 34
 -Jubileuszowe wydawnictwo „Małopolska. Regiony-regionalizmy-małe
   ojczyzny – E. Mroczek s. 34
 -Oficyna Wydawnicza – Proszówki - Michalina Pięchowa s 35
 -Pueri Cantores Sancti Nicolai w Bawarii – Jan Burek s. 37
 -Hospisjum im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Bochni – Anna Barbara Suwara s. 38
 -Pod Pomnikiem Okulickiego – Wiesław Tlałka s. 40
 -Oświadczenie w sprawie pomysłu przeniesienia Pomnika gen. Leopolda
   Okulickiego – s 41
13. KRONIKA
 -Apel do Czytelników w sprawie Rejonowej Komendy Uzupełnień w   
  Bochni w 1938 r. – s. 46
 -Kolęda w „Domu Bochniaków” – zdjęcia s. 47
 -Bochniae Bene Meritus 2009 dla Stowarzyszenia – zdjęcie solnej statuetki i          
  dyplomu s. 48
Na okładce zdjęcie : Noworoczna noc w Bochni 2009 autorstwa pana Pawła Klasy

 

Do pobrania tutaj


 


 

Wiadomości Bocheńskie 2010

Lato-Jesień 2010

Spis treści numeru  2-3 (85-86) 2010 lato - jesień

 1. Tajemnica cudownego obrazu Matki Bożej Bocheńskiej – Stanisław Kobiela s. 2

 2. O Panoramie Racławickiej i nie tylko – Stanisław Drewniak s. 8

 3. Wspomnienie o Stanisławie Słowiku (1930-2010) – Stanisław Drewniak s. 10

 4. Tengeru – Anna Londo s. 11

 5. Mazowieckie wierzby – Michalina Pięchowa s. 13

 6. Przywracanie pamięci – Stanisław Kobiela s. 16

 7. LIST OTWARTY Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośnikó Ziemi Bocheńskiej s. 18

 8. Ks. Jan Niedojadło (1893-1968) – Jan Burek s. 21

 9. Walki żołnierzy Września w Puszczy Niepomiskiej – wspomnienia Jana Kota s. 22

 10. Podniebny szlak – Adam Siudak s. 24

 11. Sprawa polska na soborze w Konstancji – Stanisław Kobiela s. 25

 12. Wędrówki, podróże, polskie ślady – Felicja Wieczorek s. 31

 13. Pożegnanie Adama Zielińskiego s. 32

 14. O prof. Wandzie Dobkiewicz raz jeszcze – Andrzej Całka s. 34

 15. Henryk Kozubski-wielicki Chagall – Janina Kęsek s. 35

 16. KRONIKA s. 36

 17. Wiersz prof. Władysława Kupiszewskiego „Gaude Mater Polonia” napisany w dzień beatyfikacji ks. Jerzego Popiełuszki s. 38

 18. Na okładce: Próba rekonstrukcji obrazu Matki Bożej Bocheńskiej – mal. Jacek Kobiela

 

 

 

Do pobrania tutaj


 

Wiadomości Bocheńskie 2010

Zima 2010

Spis treści numeru 4 (87) 2010 zima

1.  Bohater brytyjskiego nieba – płk pilot. obs. Adam Dąbrowa – Stanisław Kobiela s. 2
2.   Wiersze Anny Magdaleny Mróz – s. 11
3.   Kazimierz Wielki w oczach współczesnych i potomnych – Michalina Pięch s. 12
4.   Wspomnienia z zesłania cz.1 – Barbara Marszałek s. 14
5.   Korzenie geniusza – Catherine Belin s. 17
6.   Hej kolęda kolęda – Stanisław Drewniak s. 19
7.   Dominikanie w Bochni – Stanisław Kobiela s. 20
8.  O kweście na cmentarzu i o Wawrzyńcu Jadowskim raz jeszcze – Janina Kęsek s. 23
9.   W 600-lecie Grunwaldu w Krakowie – Ewelina Mroczek s. 25
10. Pierwszy raz – Janusz Ciećkiewicz s. 27
11.  BOCHNIANA s. 29
12.  Bocheński Przewodnik Literacki – Stanisław Kobiela s. 30
13.  Zarys rozwoju wodolecznictwa cz. II – Wiesław Tlałka s. 37
14. Pierwszy po wojnie klub sportowy w Bochni (1946-1950) – Marian Sołtys s. 39
15. Wpływ cudzoziemców na życie Bochnian w latach 1772-1914 –
      Piotr Wszołek, Anna Kowalczyk s. 40
16. Dokument pod kamieniem węgielnym s. 42
17. KRONIKA s. 43
18. Spis treści s. 46
19. Fotoreportaż z kwesty cmentarnej s. 47
20. Spotkanie ku czci płk pilota obs. Adama Dąbrowy s. 48
 
Na okładce zdjęcie kapliczki przy ul. Kolejowej i Wojcka Polskiego – fot. Paweł Klasa.
 
 

Do pobrania tutaj

 


 

 

Wiadomości Bocheńskie 2010

Wiosna 2010

Spis treści numeru 4 (84) 2010 wiosna

1. Okiem dyletanta – Krystyna Paluch o wystawie malarskiej Adama Faglio – s. 2

2. Konstytucja 3 Maja w literaturze malarstwie i pamięci narodu – Michalina Pięchowa s. 3
3. Cudzoziemcy w dziejach miasta i kopalni bocheńskiej 1253-1772 – Piotr Wszołek s. 6
4. O Marku Gatty-Kostyalu twórcy naukowego kierunku krakowskiej farmacji – s. 9
5. Moskale w Bochni cz. 2 - Jadwiga Wanda Urbankowa – s. 13
6. Żołnierz – poeta wyklęty – Stanisław Kobiela o Eugeniuszu Małaczewskim – s 18
7. Kronika życia cz. 2 – Andrzej Bajda s 22
8. Koniki – To już 15 lat – Ewelina Mroczek – s 25
9. Listy w sprawie „Krwawego Adwentu 39 w Bochni - s. 28
10. Operacja łapanowsko-limanowska 2-12 X. 1914 – Stanisław Kobiela - s. 29
11. Wspomnienia Jana Pietrasa z Leszczyny – s. 35
12. Bochniana :
O najstarszej książce kucharskiej – Ewelina Mroczek s. 37
Książka o miłości
13. Marian Gűntner – „Rentgen” – Stanisław Kobiela s. 38
14. KRONIKA s. 41
15. Wspomnienie o Józefie Mularzyku – Jan Burek s. 43
16. Wizyta króla Kazimierza Wielkiego w Bochni – Stanisław Kobiela s. 44
17. Na okładkach zdjęcia z Wizyty króla Kazimierza Wielkiego w Bochni z okazji 700. Rocznicy jego urodzin – reportaż fot. Henryk Lenartowicz. s. 47-48
Do pobrania tutaj

 

 


 

 

Wiadomości Bocheńskie 2010

Zima 2009/2010

Spis treści numeru 4 (83) 2009/2010 zima

1. Moskale w Bochni cz. I – Jadwiga Wanda Urbankowa - s 2
2. Historia ukryta w korycie potoku – Tomasz Jastrzębski, Mateusz Jastrzebski – s 7
3. Wspomnienia – Olga Chylowa s. 8
4. 50 lat minęło jak jeden dzień – Anna Fischerowa s. 14
5. Początki kopalni soli w Bochni w świetle faktów i legendy o pierścieniu księżnej Kingi Józef Piotrowicz s. 15
6. Moje bocheńskie wspominki cz. 3 - Krzysztof Kwaśniewski s. 18
7. Kronika życia - Andrzej Bajda s. 20
8. Powietrzna walka nad Kłajem cz.2 - Wojciech Krajewski s. 24
9. Krzemieniec a Juliusz - Michalina Pięchowa s. 28
10. Ziemia Bocheńska w styczniu 1945 r. - Piotr Sadowski s. 31
11. Zjazd Zarzeczan w 55 rocznica ich wysiedlenia - Janina Kesek s. 34
12. Major Mikolaj M Szaranda (1916-1945) - Jaroslw Kucybala s. 35
13. Krwawy Adwent 39 Polemika - Stanisław Kobiela s. 37
14. Bochniana (recenzje książek o Bochni) - s. 42
rec. Albumu o bocheńskiej bazylice
rec. Książki o historii krakowskiej medycynie
15. Bochnia na lotniczym szlaku - Wiesław Piątek s. 44
16. KRONIKA

 

 

 

 

 

Do pobrania tutaj

 


 

 

Wiadomości Bocheńskie 2009

 Jesień 2009

Spis treści numeru 3 (82) 2009 jesień

1. Muzeum Motyli „Arthropoda” w Bochni s. 2
2. Edward Palik 1919-2008 wybitny przyrodnik-entomolog i odkrywca s. 3
3. Moje bocheńskie wspominki cz.2 – Krzysztof Kwaśniewski s. 4
4. Powietrzna walka nad Kłajem cz.1 – Wojciech Krajewski s. 6
5. 100-lecie śmierci Heleny Modrzejewskiej – Stanisław Kobiela s. 10
6. OP „Spaleni – Ewelina Mroczek s. 16
7. Zwrócona Tożsamość – Anna Londo, Maria Langer-Włodarczyk s. 21
8. Wspomnienie o ojcu Andrzeju Więcku – Barbara Marszałek s. 24
9. Turystyczny szlak żeglugowy? – Mieczysław Jagła, Zbigniew Siedlarz s. 25
10. Bitwa o Bochnię – Jarosław Kucybała s. 28
11. Podpor. Michał Łukaszewicz – Jarosław Kucybała s. 29
12.Proces załogi KL Auschwitz-Birkenau cz.5 ostatnia – Stanisław Kobiela s. 30
13. Kapral podchorąży Franciszek Dubiel – Jarosław Kucybała s. 31
 
14. BOCHNIANA
  - Oblicza bocheńskiej Madonny – Stanisław Kobiela s. 36
  - Antologia pieśni maryjnej – Stanisław Kobiela s. 36
  - Opowieść o Stanisławie Fischerze – Ewelina Mroczek s. 37
15. Wspomnienie o Stanisławie Ożegalskim – Tadeusz Cepak s. 38
16. Dwa koncerty dedykowane Franciszce Platównie - Stanisław Kobiela s. 39
17. Hangar lotniczy w „Domu Bochniaków” – Jarosław Kucybała s. 40
18. KRONIKA s. 41
19 Krym za czasów Adama Mickiewicza – Michalina Pięchowa s. 44
20. Paweł Klasa i Marcin Gibała. Bocheńscy pasjonaci fotografii – K. Maćkowski s. 46

 

 

Do pobrania tutaj.

 


 

 

Wiadomości Bocheńskie 2009

LATO 2009

Spis treści numeru 2 (81) 2009 lato

1. Słowo wstępne Burmistrza Bochni Bogdana Kosturkiewicza s. 2
2. Słowo wstępne Starosty Bocheńskiego Jacka Pająka s. 3
3. Od redakcji s. 3
4. Słownik terminów i skrótów wojskowych s. 3
5. Wystawa „Wrzesień 39 na ziemi bocheńskiej – Zofia Czekalska-Sitko, J. Kucybała s. 4
6. Plan mobilizacyjny Wojska Polskiego w 1939 r. – Ryszard Rybka s. 5
7. Od Jordanowa do Wiśnicza – Szlak bojowy 10 BK 1-6 września 1939 r.
    - Jarosław Kucybała s. 8
8. Walki Krakowskiej Brygady Kawalerii 1-2 września 1939 r. – Ryszard Rybka s. 10
9. Poszukiwania – apel do Czytelników s. 13
10. Wrześniowy szlak 156 pp – Dawid Golik, Dariusz Pstuś s. 14
11. Osikówka,ostatnia bitwa podhalańczyków – Jarosław Kucybała s. 16
12. Nieznany epizod walk wrześniowych – Krzysztof Jawień s. 18
13.  BOCHNIANA
- Recenzja Książki J. Majki „Brygada Motorowa płk Maczka – Ewelina Mroczek s. 20
     -  Stopka redakcyjna, s. 20
14.  10 BK w obronie Ziemi Bocheńskiej w relacjach rtm. L. Ferensteina
     – Stanisław Kobiela s. 21
15.  Ppor. Edward Zydroń 1919-2009 – Jarosław Kucybała s. 26
16. Początek dramatu – Leszek Kala s. 28
17. Tragiczne dni – Tomasz Sowieński s. 31
18.  Wejście Niemców do Bochni – Stanisław Fischer s. 33
19. Wrześniowy koszmar –Stefan Grzyb „Wyrwa” s. 35
20. Wspomnienie tamtych dni – Kazimierz Kawalec s. 38
21. Bitwa o Bochnię „stalowi bohaterowie” widowiska – Jarosław Kucybała s. 38
22. Program obchodów 70. Rocznicy Września 39 w Bochni s. 39
23.  Program inscenizacji „Bitwy o Bochnię” s. 40

 

Do pobrania tutaj

 


 

 

Wiadomości Bocheńskie 2009

Wiosna 2009

Spis treści numeru 1 (80) 2009

1. Skarb z Uścia Solnego - Stanisław Słowik (Wrocław)
2. Uratujmy Muzeum Polskie w Rapperswilu - Izabela Gass (Warszawa)
3. Moje bocheńskie wspominki cz. 1 - Krzysztof Kwaśniewski (Poznań)
4. Chłopak z ulicy Brzeskiej w 10 Brygadzie Kawalerii - Jarosław Kucybała
5. Teofil Raczyński - Melania Raczyńska (Stargard Szczeciński)   
6. Proces załogi KL Auschwitz-Birkenau w Krakowie w 1947 r. cz. 4 - Stanisław Kobiela
7. 1963 dni okupacji niemieckiej w Bochni - Aleksander Urban (Kraków)
8. Krótki życiorys mojego Ojca - Krzysztof Dzielski (Kraków)  
9. Oddział partyzancki BCH „Odwet” - Tadeusz Duda
10. Niezapomniana wycieczka - Maria Korody-Chrzan
11. Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenki lat 50-tych - Stanisław Kobiela 
12. Poszyna - Jan Wojnarski
13. Nad grobem Naczelnego Wodza - Jarosław Kucybała
14. Zarys rozwoju wodolecznictwa – Wiesław Tlałka
15. BOCHNIANA
  - Zapiski Puckie – Ewelina Mroczek
  - Ksiądz Władysław Miegoń – Ewelina Mroczek
16. KRONIKA
17. Rejonowa Komenda Uzupełnień
18. Reportaże

 

 

Do pobrania stąd

 

 


 

 

Wiadomosci Bocheńskie 2008

Jesień 2008

Spis treści numeru 

 1. "Dom Bochniaków" w nowej szacie - Jan Paluch.
 2. 50-lecie Warszawskiego Oddziału Stowarzyszenia.- Tadeusz Cepak.
 3. Miedzynarodowa konferencja archiwalna  "Wspólne dziedzictwo - Wspólna przyszłość. - Hanna Krajewska.
 4. Święta Kinga w XIII-wiecznych dokumentach pergaminowych. - Zofia Czekalska-Sitko.
 5. Bracia Muchowie. -  Barbara Mazurkiewicz, Janina Kęsek.
 6. Proces załogi Auschwitz-Birkenau. -  Stanisław Kobiela.
 7. Gdzie jest Vickers ?  - Jarosław Kucybała.
 8. Wspomnienie o Księdzu Emilu Styczniu. - Władysław Kupiszewski.
 9. Misjonarz z Królówki w Peru. - Janina Kęsek.
 10. Wanda Chomrańska 1897-1987. - Stanisław Kobiela.
 11. Bochniana.Atlas polskiego niepodległościowego podziemia 1944-1956.
 12. Z kroniki obchodów rocznic narodowych .- Ewelina Mroczek.
 13. Piosenki kresowe-lwowskie-wileńskie. - Stanisław Kobiela.

 

 

 

 

Do pobrania stąd.

 


 

Wiadomości Bocheńskie 2008

 Wiosna 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do pobrania stąd.

 


 

 

Wiadomości Bocheńskie 2008

Zima 2007/2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do pobrania stąd.

 

 


 

Wiadomości Bocheńskie 2006

 Zima 2005/2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do pobrania stąd.

 


 

 

Wiadomości Bocheńskie 2002

Lato 2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Do pobrania stąd